[weglot_switcher]
זמין ונגיש לכל מטרה            חלק אינטגרלי בוויט ניהול לידים מאפשר שאיבת אינפורמציה רלוונטית על הלידים באופן אלמנטרי ופשוט, באמצעות מגוון יכולות מתקדמות וחדשניות לשליפה מהירה של המידע הדרוש. כרטיסי הלידים בנויים באופן מקצועי וחכם, ומאפשרים קבלת תכנים הנדרשים לצורך הפעילות במוקד בצורה מרוכזת ואחידה, המידע שמתקבל הינו מידע  מדויק, אמין ומיהמן ללא נתונים עודפים או חסרי תועלת המקשים על עשייה איכותית וזאת כדי למקד את הפעילות הנדרשת לרצף פעולות המפיקות את התועלת המקסימלית מכל מהלך תוך חיסכון בערכים מיותרים, ניצול ניכר של כוח עבודה, זמן ומשאבים, איתור מידע מהיר ואיכותי והכל במקביל לניהול הפעילות השוטפת ישירות מהכרטיסים מה שמוביל לקידום המכירות בעסק בצורה האידיאלית ביותר לצד שימת דגש על שימור, חיזוק ופיתוח הקשר העסקי  בין הארגון לליד.

כניסה לקונטרול

צפייה במונים פתוחים

הגדרות ניהול זמן בהתאמה עבורכם.

צפייה בפרטי פעילות ובמשך הזמן שמבצעים אותה:

  • היכנס לסיכום פעילות, בסיכום פעילות מופיעה רשימת מונים פתוחים.

(תמונה ניהול שעות כללי עם הדגשה על סיכום פעילות)

(תמונה סיכום פעילות)

גלילה לראש העמוד

wits

תמחור

אסטרטגיה