[weglot_switcher]
זמין ונגיש לכל מטרה      חלק אינטגרלי בוויט ניהול לידים מאפשר שאיבת אינפורמציה רלוונטית על הלידים באופן אלמנטרי ופשוט, באמצעות מגוון יכולות מתקדמות וחדשניות לשליפה מהירה של המידע הדרוש. כרטיסי הלידים בנויים באופן מקצועי וחכם, ומאפשרים קבלת תכנים הנדרשים לצורך הפעילות במוקד בצורה מרוכזת ואחידה, המידע שמתקבל הינו מידע מדויק, אמין ומיהמן ללא נתונים עודפים או חסרי תועלת המקשים על עשייה איכותית וזאת כדי למקד את הפעילות הנדרשת לרצף פעולות המפיקות את התועלת המקסימלית מכל מהלך תוך חיסכון בערכים מיותרים, ניצול ניכר של כוח עבודה, זמן ומשאבים, איתור מידע מהיר ואיכותי והכל במקביל לניהול הפעילות השוטפת ישירות מהכרטיסים מה שמוביל לקידום המכירות בעסק בצורה האידיאלית ביותר לצד שימת דגש על שימור, חיזוק ופיתוח הקשר העסקי בין הארגון לליד.

כניסה לקונטרול

צפייה במונים פתוחים

הגדרות ניהול זמן בהתאמה עבורכם.

פרוט שעות כללי לכרטיס

פרוט שעות הפעילות שהלקוח מופיע בהן:   

 • היכנס לסיכום פעילות.
 • עמוד על שם הכרטיס הרצוי.
 • לחץ על שעות מלאות.

(תמונה סיכום פעילות עם הדגשה על אייקון שעות מלאות)

פרוט שעות פתוחות לכרטיס

פרוט שעות הפעילות הפתוחות שהלקוח מופיע בהן:   

 • היכנס לסיכום פעילות.
 • עמוד על שם הכרטיס הרצוי.
 • לחץ שעות פתוחות.

(תמונה סיכום פעילות עם הדגשה על אייקון שעות פתוחות)

גלילה לראש העמוד

wits

תמחור

אסטרטגיה