PAY PER USE

המודל הכלכלי של קונטרול נמברס מבוסס על מודל חדש
המבוסס על גישת PAY PER USE

המשתמש יחוייב אך ורק על הזמן בו הוא משתמש בוויט, אופן השימוש והתקשרות אינו מבוסס על התקשרויות ארוכות טווח, רשיונות שימוש, עלויות סיום וניתוק

המודל הכלכלי של CONTROL NUMBERS מבוסס על גישת "Pay per Use". מודל כלכלי לפיו מתומחרים מאות ה- WITS בפלטפורמה. מודל כלכלי חדש שבבסיסו המשתמש משלם אך ורק בהתאם לשירותים הספציפיים אותם הוא צרך בהתאם לצרכיו. על פי מודל זה הארגון/עסק לא נדרש להחזיק ב- WITS אשר אינם דרושים לו כחלק מפתרון מדף או לחלופין חבילה קבועה. המשתמש יחויב אך ורק במשך הזמן בו הוא משתמש ב- WITS. נוסף לכך ניתן להפעיל את ה- WITS מידית מבלי לכפות על המשתמש הסכמי התקשרות ארוכי טווח או לחלופין רישיונות שימוש. הפסקת השימוש ב- WITS אינה נושאת עלויות נוספות או עלויות סיום וניתוק.

הכירו את Wit חיובים

שליטה מלאה Online במערך החיובים
של הקונטרולרים

262_optimized

אנו עדים למאות אלפי עובדים אשר סומכים על הזיכרון, מנהלים רשימות, פתקים ואינסוף מסמכים - חלום בלהות. חלק מהמשימות נשכחות כי הופרחו לחלל האוויר והעובד לא כתב אותן, המשימות מפוזרות בפלאפון, במיילים, בוואטסטפ על גבי פתקים – מאיזו משימה מתחילים? מה דחוף? מה חשוב? מה תקוע? דרוש לנו זמן לא מבוטל לארגן את היום. הקשיים והסרבול לא מסתיימים, אכן יש משימות קצרות טווח ויש משימות מורכבות יותר המחייבות ניהול ובקרה. כיצד מזהים מוקדי לחץ, האם חלוקת העבודה יעילה

איך זה עובד? לחצו...

איך זה עובד? לחצו...

משימות

אנו עדים למאות אלפי עובדים אשר סומכים על הזיכרון, מנהלים רשימות, פתקים ואינסוף מסמכים - חלום בלהות. חלק מהמשימות נשכחות כי הופרחו לחלל האוויר והעובד לא כתב אותן, המשימות מפוזרות בפלאפון, במיילים, בוואטסטפ על גבי פתקים – מאיזו משימה מתחילים? מה דחוף? מה חשוב? מה תקוע? דרוש לנו זמן לא מבוטל לארגן את היום. הקשיים והסרבול לא מסתיימים, אכן יש משימות קצרות טווח ויש משימות מורכבות יותר המחייבות ניהול ובקרה. כיצד מזהים מוקדי לחץ, האם חלוקת העבודה יעילה

תמחור וויט משימות

חבילת Extra
חבילה הכוללת
בתוכה עד 20 קונטרולים
ועד 50000 מסמכים
בהפסקת השימוש יחוייב החשבון ביחסית לתאריך ההפסקה
53
חבילת Extra
חבילה הכוללת
בתוכה עד 20 קונטרולים
ועד 50000 מסמכים
בהפסקת השימוש יחוייב החשבון ביחסית לתאריך ההפסקה
53
חבילת Extra
חבילה הכוללת
בתוכה עד 20 קונטרולים
ועד 50000 מסמכים
בהפסקת השימוש יחוייב החשבון ביחסית לתאריך ההפסקה
53
חבילת Extra
חבילה הכוללת
בתוכה עד 20 קונטרולים
ועד 50000 מסמכים
בהפסקת השימוש יחוייב החשבון ביחסית לתאריך ההפסקה
53

תמחור וויט משימות

חבילת Extra
חבילה הכוללת
בתוכה עד 20 קונטרולים
ועד 50000 מסמכים
בהפסקת השימוש יחוייב
החשבון ביחסית לתאריך
ההפסקה
53
חבילת Extra
חבילה הכוללת
בתוכה עד 20 קונטרולים
ועד 50000 מסמכים
בהפסקת השימוש יחוייב
החשבון ביחסית לתאריך
ההפסקה
53
חבילת Extra
חבילה הכוללת
בתוכה עד 20 קונטרולים
ועד 50000 מסמכים
בהפסקת השימוש יחוייב
החשבון ביחסית לתאריך
ההפסקה
53
חבילת Extra
חבילה הכוללת
בתוכה עד 20 קונטרולים
ועד 50000 מסמכים
בהפסקת השימוש יחוייב
החשבון ביחסית לתאריך
ההפסקה
53

משימות

אנו עדים למאות אלפי עובדים אשר סומכים על הזיכרון, מנהלים רשימות, פתקים ואינסוף מסמכים - חלום בלהות. חלק מהמשימות נשכחות כי הופרחו לחלל האוויר והעובד לא כתב אותן, המשימות מפוזרות בפלאפון, במיילים, בוואטסטפ על גבי פתקים – מאיזו משימה מתחילים? מה דחוף? מה חשוב? מה תקוע? דרוש לנו זמן לא מבוטל לארגן את היום. הקשיים והסרבול לא מסתיימים, אכן יש משימות קצרות טווח ויש משימות מורכבות יותר המחייבות ניהול ובקרה. כיצד מזהים מוקדי לחץ, האם חלוקת העבודה יעילה