WIT infrastructure for financial and
organizational management

לשלוט בהווה לנהל את המחר

שולחן עבודה עסקי מבית CONTROL NUMBERS, סביבת עבודה חכמה המאפשרת ניהול ותפעול של הארגון תוך חתירה למימוש יעדים. שולחן עבודה עסקי מבוסס על מתודולוגיה ארגונית חדשה, המאפשרת למנהלים ולעובדים לעבוד ללא הפרעות. סביבת העבודה מאפשרת את מימוש משימותיו של הארגון ללא קשיים וכן פתרון מורכבויות בקלות, עידוד חדשנות, יצירתיות, מקסום יכולות והגברת תחושת שייכות. קיימת שותפות מלאה בין כל חלקי הארגון ומכאן קבלת החלטות מושכלת

 

Desktop by CONTROL NUMBERS

שולחן עבודה עסקי המכיל WITS דיגיטליים, פונקציונליים וסנרגטים

להעצמתו, הנהגתו, תפעולו וניהולו של הארגון מקצה לקצה

ארגוני

ניהול משימות
quick
ניהול בריפים
ניהול זמן
זימון תורים
טפסים

כספים

ניהול הכנסות
תקציבים
ניהול הוצאות
הנהלת חשבונות
תזרים מזומנים
קופות והפקדות

התקשרויות

ניהול מכירות
סוכנים ושותפים
הסכמים וחוזים
מכרזים
דיורים ודפי נחיתה

גביה

ריטיינר
גבייה וחיובים
בילינג

מסחר מקוון

דפי מכירה
Numbers

שיווק

הון אנושי
ניהול לידים
PAGECONTROL

Data

קבצים

תכנון

תהליכים
ניהול שעות
תהליכי זרימה
תוכניות עבודה

תקשורת

מרכזייה וירטואלית
מרכז הודעות

פנים ארגוני

ניהול אישורים
ניהול גישה
שעון נוכחות
CN_Distr.
כספת סיסמאות
מבנה ארגוני
חיובים

אנליטיקס

Analytics

לוגיסטיקה

קופה רושמת
תמחיר ותמחור
שירותים
ארגון מלאי

ניהול מערכים

ארועים וכנסים
רישום

אוטומציות ואינטגרציות

אוטומציה
ייבוא
נווט אינטרקטיבי

שירות לקוחות

איזורים אישיים

ארגוני

ניהול משימות

זימון תורים

ניהול בריפים

טפסים

ניהול זמן

quick

כספים

ניהול הכנסות

תזרים מזומנים

ניהול הוצאות

קופות והפקדות

הנהלת חשבונות

תקציבים

התקשרויות

ניהול מכירות

מכרזים

סוכנים ושותפים

דיורים ודפי נחיתה

הסכמים וחוזים

גביה

ריטיינר

גבייה וחיובים

בילינג

מסחר מקוון

דפי מכירה

Numbers

שיווק

הון אנושי

ניהול לידים

PAGECONTROL

Data

קבצים

תכנון

תהליכים

תוכניות עבודה

ניהול שעות

תהליכי זרימה

תקשורת

מרכזייה וירטואלית

מרכז הודעות

פנים ארגוני

ניהול אישורים

מבנה ארגוני

CN_Distr.

שעון נוכחות

חיובים

כספת סיסמאות

ניהול גישה

אנליטיקס

Analytics

לוגיסטיקה

קופה רושמת

ארגון מלאי

תמחיר ותמחור

שירותים

ניהול מערכים

ארועים וכנסים

רישום

אוטומציות ואינטגרציות

אוטומציה

ייבוא

נווט אינטרקטיבי

שירות לקוחות

איזורים אישיים

Strategy

Strategy

CONTROL NUMBERS erPL 
שולחן עבודה עסקי מבית סביבת עבודה חכמה המאפשרת ניהול ותפעול של הארגון תוך חתירה למימוש יעדים. שולחן עבודה עסקי מבוסס על מתודולוגיה ארגונית חדשה, המאפשרת למנהלים ולעובדים לעבוד ללא הפרעות. סביבת העבודה מאפשרת את מימוש משימותיו של הארגון ללא קשיים וכן פתרון מורכבויות בקלות, עידוד חדשנות שולחן עבודה עסקי מבית סביבת עבודה חכמה המאפשרת ניהול ותפעול של הארגון תוך חתירה למימוש יעדים. שולחן עבודה
CONTROL
NUMBERS
erPL 
PAY PER USE

שולחן עבודה עסקי מבית CONTROL NUMBERS, סביבת עבודה חכמה המאפשרת ניהול ותפעול של הארגון תוך חתירה למימוש יעדים. שולחן עבודה עסקי מבוסס על מתודולוגיה ארגונית חדשה, המאפשרת למנהלים ולעובדים לעבוד ללא הפרעות. סביבת העבודה מאפשרת את מימוש משימותיו של הארגון ללא קשיים וכן פתרון מורכבויות בקלות, עידוד חדשנות שולחן עבודה עסקי מבית CONTROL NUMBERS, סביבת עבודה חכמה המאפשרת ניהול ותפעול של הארגון תוך חתירה למימוש יעדים. שולחן עבודה עסקי מבוסס על מתודולוגיה ארגונית חדשה, המאפשרת למנהלים ולעובדים לעבוד ללא הפרעות. סביבת העבודה מאפשרת את מימוש משימותיו של הארגון ללא קשיים וכן פתרון מורכבויות בקלות, עידוד חדשנו להמשך קריאה